Spilleregler for Tænkeboks også kendt som Løgn eller Snyd

Hver spiller har et bæger og fire terninger. Midt på bordet laves en bunke med 12 tændstikker. Spillerne slår samtidig ét slag hver. Resultatet af slaget holdes skjult for modspillerne. Spillerne skal nu efter tur afgive deres bud på, hvor mange terninger af én slags, de tror der er til sammen i alle bægerne. 1’erne er trumf og tillægges den værdi, spillerne byder.

Buddet kan fc være “tre 4’ere”, dvs. at spilleren mener, at samtlige spillere tilsammen har slået mindst tre 4’ere og/eller 1’ere. En spiller skal hele tiden afgive et bud, der er højere end det, den foregående spiller har budt.

Eksempel på spillet

Fire 5’ere slår tre 5’ere. Fire 6’ere slår fire 5’ere ovs.

Hvis den spiller, hvis tur det er, tvivler på det, der netop er budt, eller ikke længere vil melde over det foregående bud, løfter hun/han sit bæger, hvorefter alle andre spillere også løfter deres bægere, og terningerne tælles op. Hvis der er et mindre antal terninger end det, der blev budt, er buddet altså forkert, og den spiller der kom med buddet, skal tage én tændstik fra bunken. Hvis der er flere eller nøjagtigt antallet af terninger, skal de spiller der løftede sit bæger, tage én tændstik. Den spiller, der har færrest tændstikker når bunken er tom, har vundet.

Varianter af Tænkeboks

Der er flere varianter af spillet. Én af de populæreste er at spille med seks terninger i stedet for fire. Til gengæld tager alle spillerne – på nær den spiller, der har tabt runden – én terning op af sit bæger efter hver runde. Dette gør det lidt vanskeligere at holde styr på, hvor mange muligheder der gemmer sig i bægerne. Den spiller, der først kommer af med alle sine terninger, har vundet.