Sudoku er et fascinerende tankespil, som har taget verden med storm i løbet ad bare nogle måneder. Det er enkelt at lære, er uafhængigt af sprog og er totalt vanedannende. Sudoku er et spil med spændende logiske opgaver, som kræver brug af ren logik og ingen matematiske evner overhovedet. Sudoku er underholdende, udfordrende og tankevækkende på alle færdighedsniveauer og for alle.

Der findes et uendeligt udvalg af Sudoku-spil, fra de nemmeste til de mest komplekse. Nogle Sudoku’er kan løses på 5 min., mens andre kan tage flere timer, inden man når frem til løsningen. Det er ikke kun vanedannende at løse Sudoku-spil reglmæssigt. Det er en aktivitet, som udvikler ens tankeevne, koncentration, hukommelse og logiske færdigheder og er med til at udsætte hjernens ældningsproces.

Regler

Sudoku regler er ekstremt enkle. Udfyld de tomme felter, så tallene fra 1 til 9 vises bare én gang i hver søjle og række og i hvert kvadrat med 3×3 felter.

Et krydsogtværs med tal på en plade med 81 felter, som består ad 9 rækker og 9 søjler, som er delt ind i 9 kvadrater med hver 3×3 felter.

I begyndelsen af hvert spil, er der allerede placeret flere tal på pladen. Formålet er så at udfylde de tomme felter med de tal, der mangler, således at tallene 1 til og med 9 kun forekommer én gang i hver søjle og række og i hvert kvadrat.

Sudoku regler

Skanningsteknikker

Den bedste måde at starte med at løse en Sudoku op gaver på er først at skanne rækkerne, søjlerne og kvadraterne. Ved at skanne kan du eliminere tal i de enkelte felter og markere de tal, som kan passe ind i feltet. På den måde er det en gradvis process, hvor man markerer og eliminerer tal, så man til sidst opdager felter, hvor kun et tal passer ind i det bestemte spil. Skanningsmethoden er som regel en hurtig og effektiv måde at løse en nem opgave på.

Methoden er også ret effektiv til de mere komplekse opgaver, indtil man når til et bestemt punkt, hvor det er umuligt at fortsætte, og der kræves mere avancerede metoder til at nå frem til løsningen. Her er nogle eksempler, hvordan man kan udføre skanningen.

1. Skanning i én retning

I dette ekempel vil vi fokusere på Kvadrat 2, som i et af felterne, ligesom i de andre kvadrater, skal indeholde tallet 9. Når vi tjekker Kvadrat 1 og Kvadrat 3, opdager vi, at tallet 9 allerede står i Række 2 og Række 3. Derfor elimineres muligheden for, at tallet 9 kan placeres på de nedereste rækker. Felt “e1” er derfor den eneste mulighed, som er tilbage til at placere tallet 9.

2. Skanning i to retninger

Skanningsmetoden kan udvides ved at krydstjekke – dvs. bruge information fra både søjlerne og rækkerne. Vi skal nu forsøge at placere tallet 1 i Kvadrat 3. I dette eksempel står tallet 1 både o Række 1 og Række 2. Vi har nu to tomme felter nederst i Kvadrat 3. Både når vi skanner horisontalt og vertikalt, kan vi se at tallet 1 står i Felt “4g”. Derfor kan det ikke stå igen i Søjle “g”. Den eneste mulighed, som vi har tilbage, er at placere tallet 1 i Felt “3i”.

3. Søgen efter det ensomme tal

Ofte kan kun ét tal stå i et bestemt felt, fordi de andre otte allerede står i rækken, søjlen eller kvadratet. Hvis vi ser på Felt “4b” ser vi, at tallene 3,4,7 og 8 allerede står i det kvadrat. Tallene 1 og 6 står i samme række og tallene 5 og 9 står i samme søjle. Eftersom alle tallene, vi har nævnt, dermed er elimineret er der kun tallet 2 tilbage som kandidat til at stå i feltet “4b”.

4. Elimere tal fra rækker, søjler og kvadrater

Der findes mere komplicerede måder at finde tallene på ved hjælp af elimineringsprocessen. I dette eksempel står tallet 1 i Felt “8c” og i Kvadrat 8 kan tallet 1 derfor kun stå i enten Felt “7e” eller Felt “9e”. I bege tilfælde skal tallet 1 i Kvadrat 8 være i Søjle “e”. Derfor er det umuligt for tallet 1 at befinde sig i den midterste søjle i Kvadrat 2. Dermed er felt “2d” det eneste sted i Kvadrat 2, hvor tallet 1 kan stå.

5. Søg efter tallet, som mangler, i rækker og søjler

Denne metode er først og fremmest effektiv, når rækker og søjler er næsten helt udfyldt. Vi skal nu se på Række 6. Syv af ni felter har tallene 1, 2, 3, 4, 5, 8 og 9. Det betyder, at tallene 6 og 7 mangler. Tallet 6 kan ikke stå i Felt “6h”, fordi der allerede står en 6’er i den søjle. Derfor skal tallet 6 placeres i Felt “6b”. Der er så kun én mulighed tilbage for tallet 7, som skal placeres i det eneste tomme felt: “6h”.

Dataanalyseteknikker

Efterhånden som vi øger sværhedgraden, bliver vi klar over, at skanningsmetoderne, eom beskrevet tidligere, er utilstrækkelig. Der kræves mere avancerede metoder for at finde løsningen. For at knække de mere vanskelige opgaver skal der gøres brug af mere komplekse logiske metoder, som gør det nødvendigt at benytte sig af muligheden for at skrive og viske ud undervejs. Det er mest praktisk (på en spilleplade, som man kan viske ud på) at sætte ring rundt om de tal, som kan passe i spillet, og at slette de tal, som ikke passer.

Når tallene er skrevet, må spilleren analysere dem, finde bestemte sekvenser og udlede af disse, hvor de rigtige tal skal stå. Det er først, når man er nået til en klar beslutning om, hvilke tal, der passer i feltet, at man skal placere den rigtige talbrik i feltet. I det følgende viser vi nogle effektive måder at bruge de forskellige analysemetoder på.

1. Reducering af felter ved at finde “Nøgne par” i et kvadrat

I dette eksempel repræsenterer de røde tal markeringerne på spillepladen, som kan viskes ud. Tallene 4 og 9 er de eneste tal, som kan placeres i Felt “7c” og Felt “8c”. Vi ved stadig ikke, hvilke tal, der passer i hvilket felt, men vi ved, at begge disse felter er optaget af disse to tal. Desuden udelukker Felt “6a”, at tallet 6 kan stå i venstre søjle i Felt 7. Derfor kan tallet 6 kun stå i Felt “9b”.

2. Reducering af felter ved at finde “Nøgne par” i rækker og søjler

Metoden beskrevet ovenfor er ikke bare effektiv, når du skal finde tal i en bestemt kvadrat, men også i en søjle eller række. I Kvadrat 8 ser vi, at tallene 2 og 7 kun kan placeres i felterne “9d” og “9f”. Vi ved fortsat ikke, hvilket tal, der passer i hvilket felt, men det står fast, at begge disse felter er optaget af disse to tal. Derfor er det tallene 1, 6 og 8 som mangler i Række 9. Tallet 6 kan ikke placeres i felterne “9a” eller “9i”, så den eneste mulighed, der er tilbage er Felt “9c”.

september 6, 2020