Feriespillet er et morsomt og lærerigt spil for hele familien. Spillet består af 2 dele, dels den normale form for terningespil, hvor man kaster terningen og rykker det tilsvarende antal felter frem på spillepladen, som øjnene viser. Dels et spørgsmål og svar spil, med spørgsmål som handler om Europas geografi og frem for alt kendte turiststeder. Allerede ved spillets begyndelse vil vi anbefale spillerne at lægge godt mærke til de tekster, der forekommer i spillepladen. Dem får de brug for at huske i spillets anden runde.

Spillets gang

2 – 6 personer kan deltage i spillet og hver spiller får sin farve brik at flytte. Hvem der skal starte afgøres ved terningekast. Den der slår højest antal øjne starter, næsthøjest nummer 2 o.s.v. Slår 2 eller flere deltagere det samme antal øjne, må de slå om indbyrdes, for at afgøre hvem der skal være først.

Starten sker i København og fører os hele Europa igennem med Gøteborg som mål. Deltagerne har et kast med terningen efter tur, og flytter brikken det antal felter frem, som øjnene viser. Den der havner på et rødt felt, skal læse teksten op, der står under billedet på spillepladen med tilsvarende nummer.

  • N.B. Disse oplysninger skal læses højt, og alle hører og ser godt efter, for mange af spørgsmålene i spillets anden runde drejer sig om disse oplysninger og billeder.

Spørgsmål og svar

Inden spørgsmål og svar begynder, lægges spillepladen væk, da ingen under konkurrencen må have lejlighed til at læse, hvad der står på den. Der findes 100 forskellige spørgekort, og alle spillere skal have stillet lige mange spørgsmål. Inden spillet begynder, aftaler man, hvor lang tid der er til at besvare hvert spørgsmål. Har man et stopur, er det meget fint. Spørgeren er i den rækkefølge deltagerne havde ved terningespillets begyndelse. Spørgekortene blandes pg lægges med bagsiden op. Første spiller tager nu det øverste kort fra bunken og stiller det spørgsmål, der står på kortet til spiller 2, der skal vare inden den aftale tid. Derefter trækker spørgeren næste kort og stiller spørgsmålet til spiller 3, og fortsætter således til alle modspillere har svaret. Herefter er det deltager nummer 2 til at stille spørgsmålene en omgang rundt, og således fortsætter man til alle spørgekort er brugt op.

Alle spørgsmål der er rigtig besvaret giver et point, når spillet er færdigt tælles de opnåede points sammen, og spilleren, der har opnået flest points, har naturligvis vundet.

Vi håber hele familien vil få stor fornøjelse af Europaspillet såvel hjemme som på ferierejserne. Efter en til har mange spillere lært svarene udenad – det er også meningen, men nu kan man selv lave nye spørgsmål og svar og spillet er som nyt igen.

september 19, 2020