For 2 – 6 spillere fra 5 år og opefter. 1 spilleplade, 1 terning, 18 spillebrikker, 32 Spasmager-kort, 32 Karakter-kort

Formål

Det gælder om hurtigst muligt at få 3 brikker ind i målfeltet midt på spillepladen. Den spiller, der først får 3 brikker i mål, vinder, og spillet er slut.

Forberedelser

Hver spiller får 3 brikker i samme farve og stiller disse op på startfeltet, der er beregnet hertil. Gør det samme med Karakter-kortene.

Spillet

Den yngste spiller begynder, og der spilles venstre om. Det er tilladt at springe over andre spillers brikker, men ikke over egne brikker. En brik kan ikke lande på et felt, hvor der i forvejen står en brik.

  • Lander man med en brik på et Spasmager-felt, skal man trække et Spasmager-kort og udføre det, der står på kortet.
  • En modspiller trækker derefter det øverste Karakter-kort og læser det højt – forhåbenligt til stor morskab for alle spillere. Anvisningerne på Karakterkortet følges. Begge kort lægges til siden af de respektive bunker.

Symboler

Lander man på et felt med en pil (hvid pil / sort baggrund), skal man i næste træk flytte den vej, pilen viser. Kun når man lander på pillen, må man skifte retning, ellers flyttes brikken lige ud. Felter med pile-symbolet (sort pil / hvid baggrund) antyder kun, i hvilken retning brikkerne flyttes, og har ingen anden betydning i spillet.

For at få sine brikker i mål, skal man slå det rette antal øjne. Vinder er den, der først får alle sine 3 brikker ind på målfeltet.

september 21, 2020