For 2-4 hold (3 – 8 deltagere). Alder: Fra 10 år

 • 1 spillebræt
 • 288 kort med hemmelige meldinger (144 lilla – niveau 1), (114 blå – niveau 2)
 • 4 bogstavterninger
 • 1 specialterning
 • 4 spillebrikker
 • 1 sandur
 • 4 scoringstavler

Om spillet

Hvert hold prøver at komme først rundt på spillebrættet ved at sende hemmelige meldinger til hinanden ved hjælp af en række stikord. Stikordene dannes udfra terningekast med de fire bogstavterninger. Hvis f.eks. en spiller skal give sin holdkammerat den hemmelige mening FRISØRSALON, og de fire kastede terninger viser bogstaverne H S K O, kunne han/hun give disse stikord: >>Hår Krølles<< eller >>Kam Og Saks<< eller >>Her Klippes Søren<<.

Forberedelser

Der vælges to deltagere til hvert hold. Hvert hold vælger en spillebrik som sættes på START – feltet. Holdene får også en scoringstavle hver. Læg en bunke kort med hemmelige meldinger (bagsiden opad) ved siden af spillepladen.Niveau 1 – kortene kan bruges til de fleste spillere. Meget dygtige spillere foretrækker måske niveau 2, eller måske vil de bruge kort fra begge niveauer.

Spillet

Der spilles efter tur i urets retning. De to deltagere på hold skiftes til at være afsender og modtager. Afsenderen giver stikord; modtageren prøver at gætte den hemmelige melding. Hver hold bestemmer, hvem der først skal være afsender. Afsenderen fra hvert hold kaster specialterningen på skift. Den, der får det højeste tal, begynder. Stjernen (*) på terningen gælder som det højeste tal.

Første afsender tager det øverste kort i bunken med hemmelige meldinger og kaster specialterningen. Det kastede tal viser, hvilken af meldingerne på kortet der skal sendes. Hvis terningen viser stjerne (*), må afsenderen vælge, om han/hun vil sende meldingen med stjernen på kortet (Bonusmelding) eller en af de andre 4 meldinger.

Hvis modtageren gætter meldingen med stjernen, giver det ret til at flytte 2 ekstra felter (se bonusmelding på scoringstavlen)

Afsenderen fortæller modtageren, hvilken kategori meldingen tilhører (person, sted, ting eller begivenhed) og, om kategorien er et egenavn (mærket “EN”).

Hemmelige meldinger – kategorier

 1. En betegnelse for en person (blikkenslager, borgmester, roligan m.m.) eller et egenavn – et navn på en virkelig person (død eller nulevende) eller en fiktiv person (f.eks. Snehvide)
 2. En betegnelse for et sted (strand, restaurant, gade, m.m.) eller et egenavn – navn på et virkeligt eller fiktivt sted (f.eks. Løkken, Edens Have).
 3. En betegnelse for en ting, genstand, plante, dyr, stof, uhåndgribelig ting eller begreb (f.eks. bold, mælkebøtte, skildpadde, sand, regnskab, kærlighed).
 4. En betegnelse for en begivenhed, hændelse, aktivitet (f.eks. sammenstød, 90-års fødselsdag, hækkeløb) eller et egenavn, navnet på begivenhed, aktivitet ect. (f.eks. Århus Festuge, Sjælland Rundt).
 5. Bonusmedling. Frit valg (se ovenfor)

Afsenderen ser på kortet med den hemmelige melding uden at vise det til de andre, kaster de 4 bogstavterninger, sætter sanduret i gang og giver stikord.

Sådan sender man stikord

Afsenderen må kun bruge ord, der begynder med de bogstaver, terningerne viser og hvert bogstav må kun bruges én gang. Afsenderen giver 1 til 4 stikord, som på en eller anden måde giver den hemmelige melding videre til modtageren. For eksempel: med bogstaverne D E B R, kunne man videregive meldingen KLOKKE med følgende stikord: >>Det Ringer<< eller >>Efter Bokse-Runde<< eller >>Rriing!<<.

Hvis en eller flere af terningerne viser to bogstaver, kan man bruge enten et af dem eller begge. Men stadigvæk højst 4 ord ialt. En stjerne ( * ) betyder frit valg, dvs. man bestemmer helt selv, hvilket bogstav man vil bruge.

I stikordene må der ikke indgå ord eller dele af ord fra den hemmelige melding.

Holdene kan aftale, om der må bruges fremmedord og slang – og evt. også hjemmelavede ord.

Holdet har to minutter til at give stikord og gætte. Hvis tiden tillader det, har man op til tre forsøg på at gætte den hemmelige melding. Et forsøg består af et terningekast og tilsvarende stikord fra afsenderen – og et gæt fra modtageren. (Hvert yderligere gæt tæller som ekstra forsøg). N.B: Alle fire terninger skal kastes hver gang.

Hvis afsenderholdet gætter rigtigt, har det scoret og må flytte spillebrikken frem på pladen. (Se scoringstavlen).

Hvis afsenderholdet gætter forkert tre gange, eller tiden er udløbet, har hvert modstanderhold 1 chance umiddelbart efter. Gættes der rigtigt, flytter det scorende hold 2 felter frem. (Se scoringstavlen).

Derefter lægges kortet med den hemmelige melding tilbage nederst i bunken, og spillet går videre til afsenderen for det næste hold.

ET-ET

er en situation, hvor afsenderen efter første terningekast giver stikord på kun ét ord, og modtageren klarer den hemmelige melding i første gæt. Hvis et hold klarer en ET-ETer, må de flytte 8 felter frem på brættet. (Se scoringstavlen).

FRIT-FOR-ALLE

mærket >>F<< på brættet giver modstanderholdet chancen for at score på afsenderholdets hemmelige melding, men det giver også afsenderholdet en chance for dobbelt scoring (Se scoringstavlen).

Hvis et hold har svaret rigtigt og lander på et FRIT-FOR-ALLE-felt, får det straks en ekstra tur. Afsenderen trækker et kort, kaster terningen, sætter sanduret i gang og giver de første stikord. Modtageren og en fra hvert af de andre hold må gætte samtidig, men kun 1 gæt fra hver i hvert forsøg.

NB:Så snart modtageren har gættet – rigtigt eller forkert er forsøget slut, og de, der ikke når at gætte før modtageren, mister således muligeden for at score.

I FRIT-FOR-ALLE kan afsenderen kaste terningerne indtil 3 gange og afgive tilsvarende stikord 3 gange indenfor de 2 minutter uden at det koster strafpoint. (Se scoringstavlen).

Hvis ingen gætter meldingen, før tiden er udløbet, spilles der videre efter de almindelige regler; turen går videre til næste hold. Hvis et hold lander på et F-felt efter at have scoret i en FRIT-FOR-ALLE-situation, får det ikke en FRIT-FOR-ALLE-tur.

Slut på spillet

Det hold, der først når MÅL-feltet, har vundet. For at flytte fra et stjernefelt ( * ) til MÅL-feltet, skal holdet score en ET-ETer.

Scoringstavle

Når et hold scorer (gætter den rigtige melding) skal deres spillebrik flyttes sådan:

 • melding gættet i første forsøg (4 felter)
 • melding gættet i andet forsøg (3 felter)
 • melding gættet i trejde forsøg (2 felter)
 • melding gættet af modstanderhold (2 felter)
 • Bonusmelding (*) – flyt ekstra (2 felter)
 • ET-ET (et stikord, første gæt) (8 felter)
 • FRIT-FOR-ALLE vundet af afsenderens hold (8 felter)
 • FRIT-FOR-ALLE vundet af andre hold (4 felter)

Spil for 3 deltagere

Deltagerne skiftes til at sende stikord. Mens den ene sender stikord, kappes de to andre om at gætte den hemmelig melding. Ligesom i spil or 2 – 4 hold kan afsenderen kaste terningerne indtil 3 gange og afgive tilsvarende stikord 3 gange, men modtagerne må gætte så meget de vil – indenfor de 2 minutter.

I dette spil gælder F-felter og stjernefelter som almindelige felter. Den, der gætter rigtigt, kaster specialterningen og flytter så mange felter frem, terningen viser. Hvis terningen viser stjerne, flyttes 5 felter frem.

september 20, 2020