• Spillepladen er trygt i bunden af æsken
 • Seks spillebrikker
 • En terning
 • 42 aktiebreve fordelt på 21 virksomheder
 • Seks forsikringspolicer
 • 13 kurslister
 • 20 uforudsete hændelser
 • Seks udspil fra skatteminister
 • Seks udspil fra økonominister
 • Kontanter fordelt med:
  • 60 x 100 kr.
  • 20 x 500 kr.
  • 40 x 1.000 kr.
  • 20 checks af 10.000 kr.
  • 20 checks in blanco

Reglerne

Der kan deltage fra 2 til 6 spillere. De 20 “Uforudsete hændelser” fordeles på de fire felter på spillepladen, hvor der står skrevet “Uforudsete hændelser” – me 5 stykker på hvert felt. De 6 udspil fra skatteministeren placeres i feltet “Skatteminister”, og de 6 udspil fra økonomiministeren placeres på feltet mærket “Økonomiminister”.

Aktiebreve og kontanter placers i god orden. Kurslisterne blandes. Hver kursliste repræsentanter en kursudvikling – op eller ned.

Før hver spiller kaster sin terning, tager vedkommende en kursliste, som viser de aktiekurser, som der i givet fald skal handles til. Hver gang skal denne kursliste lægges tilbage nederst i bunken.

Der vælges spillebrikker og slås om den rækkefølge, som der skal spilles i. Den, der får det største antal øjne, starter og udnævnes til BANK.

BANKEN giver hver spiller 5.000 kr. BANKEN spørger også hver deltager, om han vil købe en forsikring, der koster 1.000 kr., som dækker mod forskellige ubehageligheder.

Fra starten placeres alle brikkerne i felterne med firmanavn, der under ét betegnes med “Aktiekøb” – i midten af spillepladen. Når man er placeret i dette felt – altså i startfeltet ” Aktiekøb” – kan der købes og/eller sælges aktier til de priser, der er angivet i den kursliste, der tages op forud for hvert terningekast.

Spillet begynder altså med, at de kan købes aktier. Der kan købes lige så mange aktier, som man har penge.

Nu kastes terningen – og der flyttes det antal felter, som øjnene viser. Der flyttes i den retning, som pilen i aktiekøbsfeltet viser. Der sker en masse spændende og mindre spændende ting under vejs. Bl.a. følgende:

Felter i spillet

 • KONJUKTUR- FORANDRING
  • Når du havner på dette felt, får du lov at slå en gang til. Hvis du herefter får 6 eller 12, kan du enten sælge alle de aktier til dobbelt kurs eller hæve 10.000 kr. ved kassen.
 • KURS STIGNING
  • Her kan du sælge halvdelen af de aktier – rundes opad til nærmeste hele antal.
 • LÅN
  • Her kan der lånes penge. Men kun hvis du kan stille sikkerhed. Der kan lånes op til 10.000 kr., hvis du i forvejen har 3.000 kr. Lånet skal betales tilbage senest, når der er gået 15 minutter. Tag tid. Hvis det bliver nødvendigt, må du sælge aktier for at betale lånet tilbage. Glemmer du at betale lånet tilbage og bliver påmindet om det, må du betale 500 kr. i rente til hver modspiller.
 • KURSFALD
  • Hvis du ikke har kontanter for mindst 3.000 kr., du sælge halvdelen af deres aktier til halv pris. Hvis du har mere end 3.000 kr. i kassen, kan du købe de aktier, du ønsker, til det halve af den kurs, der er angivet i kurslisten.
 • ØKONOMIMINISTER / SKATTEMINISTER
  • Når du havner på et af disse to felter med henholdvis skatteminister og økonominister – tages øverste kort. Gør, som der står på kortet, og læg det tilbage nederst i bunken.
 • SKAT 10%
  • Folketinget beslutter, at aktier skal beskattes som af anden spil – herunder som tipning. En væsentlig lavere beskatning and hidtil. Kurserne stiger til det dobbelte. Sælg!
 • FORTSÆT TIL “AKTIEKØB”
  • … betyder, at du kan springe direkte over i feltet “Aktiekøb”. Man kan selv vælge feltet her.
 • VIRKSOMHEDSFELT
  • Hver gang, du kommer i et felt, der nævner et konkret foretagende, kan der købes for 1.000 kr. eller 2.000 kr. aktier i det pågældende selskab til en pris, der angives i kurslisten. De kan endvidere frit sælge alle de aktier, du ønsker – tillige til de priser, der er angivet i kurslisten. Hvis du i forvejen ejer aktier i det pågældende selskab, får du udbetalt aktieudbytte med det beløb, som står anført på aktien. Hvis en anden medspiller ejer aktier i det pågældende selskab, kan du købe hans aktier til den pris, som ejeren kræver. Hvis der ikke handles, får den pågældende aktieejer udbetalt udbyttet.
 • PIL- & SPØRGSMÅLSFELT
  • Når du ankommer på dette felt, må du slå en gang til – husk at tage en kursliste. Du skal inden terningekastet bestemme, om du vil fortsætte i pilens retning eller svinge mod feltet “Aktiekøb”.
  • For at komme ind i feltet “Aktiekøb” skal terningen dog vise 3, 7 or 9. I modsat fald flytter du brikken efter nedenstående eksempel.
   • Eks.: De står mellem felterne “Private Invest” og “F.L. Smidth”, og terningens øjne viser 4 – gå da til feltet “Andelsbanken” på den anden side af “Aktiekøb”, som ikke tælles med.
  • Glemmer du at bestemme, i hvilken retning du vil gå, skal du betale 100 kr. til hver modspiller.
 • FORSIKRINGSFELT
  • Der udløses en forsikringssum på 1.000 kr. – såfremt du har tegnet forsikring. Det er også muligt at tegne en forsikring. Pris: 1.000 kr.
 • UFORUDSETE HÆNDELSER
  • Der findes 20 uforudsete hændelser i spillet. Det er her, de mest uventede ting sker. Når du havner i feltet med”Uforudsete hændelser”, tager du det øverste af kortene og viser det til medspillere. Alle skal tage konsekvensen af den pågældende hændelse.
  • På visse kort står der f.eks.: “Kurserne stiger med 200 kr. pr. aktie. Dette gælder, indtil næste kort med en uforudset hændelse kommer op”. Kortet lægges derefter på spillepladen, og alle dagskurserne adderes med 200 kr., indtil næste (eller samme) spiller kommer på feltet i “Uforudset hændelse”. Dernæst placeres kortet nederst i bunken, og et nyt tages op.
 • GENERAL FORSAMLING
  • Her forfalder der udbytte på samtlige de aktier, du ejer.
 • SPØRGSMÅLSFELT
  • Når du havner på dette felt, skal du besvare spørgsmål fra deres modspillere. Svarene står på bagsiden af aktiebrevene og er under-stregede. Spørgsmålene konstrueres af modspillerne. Ved korrekt svar modtager du 100 kr. af alle modspillere – i modsat fald skal du betale 100 kr. til alle modspillere.
  • Spillere kan indbydes afgøre, hvornår spillet skal ophøre. Aftal det forud. Enten kan der aftales en time eller aftales, at der skal tjenes en given sum – eksempelvis 50.000 kr.
  • Hvis en spiller løber tør for penge eller ikke har flere aktier tilbage, er han gået konkurs. Han udgår dernæst af spillet.

 

september 19, 2020