I dette spil gælder det om at danne ord på spillebrættet, henad og nedad, med de 100 bogstaver, der følger med. Den startende spiller begynder på et af de grønne felter i midten.

Sådan begyndes spillet:

Bogstaverne blandes godt og lægges med bogstavsiden vendende nedad i æskens låg. Hver spiller får udleveret en bogstavholder, hvorefter han trækker 10 bogstaver og sætter dem i holderen, således at kun han selv kan se dem.

Første omgang:

Første spiller forsøger ved hjælp af sine bogstaver at danne et ord bestående af mindst 4 bogstaver. Ordets første bogstav anbringes i et af de fire midterfelter. Ordet kan dannes enten henad eller nedad på brættet. Det må ikke anbringes diagonalt. Næste spiller (spilleren til venstre for den startende spiller) forsøger derefter med sine bogstaver at danne et ord, således at det nye ord og det første ord på brættet har mindst et bogstav til fælles. Spilleren kan også forsøge at danne et ord, hvori de allerede placerede bogstaver indgår. De nye bogstaver kan anbringes i en hvilken som helst retning ud fra det eller de første ord, bortset fra diagonalt. Dette kan gøres på forskellige måder.

  • Bogstaver tilføjes ordet på brættet. Udfra ordet HAVE kunne man danne HAVE-LÅGE, og hvis man er begyndt med MAN, kunne man danne RO-MAN og derefter ROMANCE. TRÆ kunne forlænges til TRÆPANEL.
  • Det nye ord krydser ordet på brættet som i en kryds-og-tværs.
  • Et ord anbringes ovenover eller nedenunder ordet på brættet, således at flere nye ord dannes.
  • Man lader et felt stå åbent mellem to ord, hvorved de forbliver uafhængige af hinanden.

Således fortsættes spillet:

Spillerne prøver efter tur at danne ord med deres bogstaver i bogstavsholderen og prøver samtidig at bruge så mange bogstaver som muligt. Når spilleren har dannet sit ord, noterer han sine points op, og må herefter trække lige så mange bogstaver fra låget, som han netop har brugt. Således at der altid vil være 10 bogstav-brikker i holderen.

Tilladte ord:

Spillere skal, før spillet begynder, være blevet enige om, hvilke ord der er tilladt, og hvilke der ikke er tilladt. Det er tilrådeligt ikke at tillade personnavne, fremmedord, forkortelser, navne på selskaber, organisationer, produkter eller firmaer, etc.

Det vil være nyttigt at have en ordbog bed hånden, således at den kan afgøre eventuelle tvivlsspørgsmål. Et ord kan bruges mere end én gang. Navneordenes flertalsformer kan tillades, hvis man ønsker det. Det samme gælder geografiske navne (Nakskov, Ringe, Glasgow, Italien).

Point og værdi af de forskelligfarvede felter:

Spillerne får det antal point, som er trykt på bogstavet, når det anbringes på et sort felt.

  • Orange felt: 2 x bogstavets værdi.
  • Blåt felt: 3 x bogstavets værdi.
  • Gult felt: 2 x værdien af alle bogstaverne i det nye dannede ord.
  • Rødt felt: 3 x værdien af alle bogstaverne i det nye dannede ord.

Eksempelvis ordet HUND kan være anbragt på følgende måder.

H (sort) U (orange) N (sort) D (sort) = 4 + (2 x 3) + 1 + 2 = 13 point

eller

H (sort) U (blå) N (sort) D (rød) = 4 + (3 x 3) + 1 + (3 x (4 + 3 + 1 + 2)) = 44 point

Hvis en spiller krydser ordet HUND med fx LUND, får han dog kun point for L + N + D, da bogstavet U allerede var lagt på bordet. Dette gælder også, hvis fx L falder på et gult felt. Spilleren får således kun følgende point: 2 x (2 + 1 + 2) = 10 point. De 2 blanke brikker – kaldet Jokere – kan bruges som et hvilket som helst bogstav og giver som de bogstaver, de erstatter.

Vinder af spillet:

Spillet slutter, når der ikke kan trækkes flere brikker, eller når ingen af spillerne kan danne et nyt ord.

Stillingen gøres op på den måde, at hver spiller fra sine opnåede point trækker værdien af de brikker, får han 10 point ekstra. Vinder er den spiller, der herefter har opnået det højeste antal point.

september 12, 2020