Opstilling

Byg et tårn ved at lægge en bund af 3 klodser – 1 rød/1 blå/1 gul. Oven på disse placeres yderligere 3 klodser (rød/blå/gul) på tværs af det første lag. Sådan fortsættes der, indtil alle klodser er brugt i opbygningen af tårnet.

Sådan spiller man

Der kan deltage op til 6 personer. Den første spiller kaster den farvede terning. Spilleren skal derefter med én hånd eller med den medfølgende pind trække/skubbe en klods (aldrig fra øverste lag) i den farve, terningen viser, ud af tårnet og anbringe den på tværs på toppen af tårnet. Spillerne skiftes herefter til at kaste terningen, skubbe/trække en klods ud og placere den øverst på tårnet. Klodserne skal stadig lægges 3 og 3, som ved opbygningen af tårnet, men nu betyder rækkefølgen af farverne naturligvis intet.

Spillet fortsætter, indtil en spiller fjerner en klods, der får tårnet til at vælte. De andre må nu råbe >>KLODSMAJOR<<. Denne ene spiller går nu ud af spillet, og de andre starter forfra og spiller som ovenover beskrevet, indtil der er fundet en vinder.

NB: Klodserne er ikke lige tykke, så nogle af dem er lettere at tage ud end andre. Det kan lade sig gøre at få hele tårnet til at balancere på én enkelt brik. Du vil blive overrasket over, hvor højt I kan bygge tårnet.

september 22, 2020