Kortspillet Whist spilles af fire deltagere, hvor to og to danner par.  Vinderen af spillet er det par der først når til 13 points. Navnet whist betyder stille, men er sansynligvis opstået under betydningen ”at feje”, derunder at feje stikkene til side.  Der findes flere forskellige varianter af Whist, Engelsk Whist, Dansk Whist og Es Whist. Engelsk Whist og Es Whist spilles med trumf, tre jokere og en byttebunke, hvor disse elementer er fjernet i den danske version.

Her får du beskrivelsen på dansk whist.

  1. Grandi – melderen spiller alene, starter spillet og skal tag de første 7 stik. Es er højest
  2. Solo-nolo – melderen spiller alene og må kun tage et enkel stik. Es er lavest
  3. Grand – du spiller nu sammen med din makker om at tage syv stik. Es er højest.
  4. Nolo- du spiller sammen med din makker om at tage maks 1 stik Es er lavest
  5. Pas – hver mand for sig, hvor du skal undgå at få stik, vinderen af denne runden er den der får færreste stik. Es er lavest.

 

Sådan foregår melderunden i Whist

Det er altid spilleren efter kortuddeleren, som starter med at melde. Kortuddelingsrollen skifter for hver runde. Grandi er den højeste melding og nolo er det laveste. Det er kun når alle fire deltagere har meldt pas, at det bliver aktuelt med en runde Pas, hvor spillet handler om at undgå at få stik.

Spiller 1 melder en af de fire kategorierne, og spilleren efter kan enten byde højere eller sige pas. Melder spiller 2 over spiller 1, får spiller 1 igen muligheden til at give et højere bud. Spilleren 1 og 2 melder frem og tilbage til en af dem siger pas, og turen er nu kommet til spiller 3. Spiller 3 kan nu enten melde over vinderen af første rundes melding, eller den kan melde pas, og lade turen gå til spiller 4. Til sidste er det så den som har meldt højest, som starter spillet.  

Sådan spiller du Whist:

Alle spillere får hver i sær 13 kort.

For at gøre dig klar til spillet starter du med at sortere dine kort efter kulør, og derefter i stigende rækkefølge indenfor hver kulør. Runden hvor i melder grandi, solo-nolo, grand, nolo eller pas foregår som beskrevet over. Når melderunde er færdig er det tid til at spille kort. Hvis I er landet på grandi eller grand, er es det højeste kort, og er i landet på solo-nolo, nolo eller pas, så er es det laveset kort.

Spilleren der vandt melderunden starter med at ligge ud det første kort. Alle skal bekende kulør, og hvis det er grandi eller grand runde så vinder den med det es eller tætteste på es (altså det højeste kortete), og det samme hvis det er e solo-nolo, nolo eller pas, så går stikket til den der har det højeste indenfor den valgte kulør hvor det højeste kort i dette tilfælde er 2, og så 3 osv. Er en spiller tom for kuløren der ligges ud, vælger spilleren blot et kort fra en anden kulør, men kan dermed ikke være med i runden om at vinde stikket. Spilleren der tager stikket, starter med at ligge et nyt kort ud. Sådan forstætter I til alle kort er væk.

Du og din makker må ikke kommunikere på nogen måde under spillets gang Så her handler det om at lære hinandens strategi og tankegang at kende for at kunne slå modparten.

 

Sådan tæller du sammen point i Whist

For at vinde en omgang gælder det om at ramme det antal stik som er meldt bedst muligt. Optælling af points er afhængig af hvad der er blevet meldt og hvem der har meldt det.

Dronning: Kan flytte så mange felter du vil enten frem, bag, til siden eller diagonalt, så fremmet felterne hun krydser er frie.

Ved melding grand eller grandi

Er det meldt grandi eller grande gælder det for det makkerpar, som har meldt, om at få minimum 7 stik, og hvor alt over 6 stik er bonus og giver point. Modsat skal det andet par kæmpe for at de andet par ikke lykkes, de får tilsvarende plus point for antal stik under 7 fra modstanderholdet.  

Eksempel:

Par 1 har meldt grandi. De får 4 stik. Par to får 2 plus points, og hold 1 får 2 minus point.

 

Ved melding solo-nolo eller nolo

Er der meldt solo-nolo eller nolo gælder det for det makkerpar, som har meldt, at maks. få 1 stik. Det vil sige at makkerparret, som har meldt får plus point for 1 og 0, og minus for alt der over. Tilsvarende får modstanderen plus point for alle stik modstanderend samler over de 1.

Eksempel:

Par 1 har meldt nolo og får 3 stik. Par 1 får -2 par 2 får plus 2.

 

Når spillet er slut tælles der op hvor mange straffe point eller plus points du har fået, og til sammen skal scoren altid kunne give 0.

 

Sådan vinder du Whist

Første par til 13 point har vundet spillet.

 

august 31, 2020