Skak er et strategisk tomands spil. Formålet med spillet er at være den første til at sætte den andre spillers konge ud af spillet, også kaldt skak mat.

Hver spiller har ved spillet start 16 spillebrikker.

Hver af de 16 brikker har ulige egenskaber, som har betydning for hvordan de kan flytte sig på spillepladen.

Ud af de 16 brikker, har du 8 bønder, 2 tårne, 2, springere, 2, løbere, 1 dronning og 1 konge.

I skiftes om at flytte jeres brikker. Rammer du din modstanders spillebrikke, slås hans/hendes brikke ud af spillet. På den måden kan du få luget ud i din modstanders forsvar, og nærme dig hans konge.

Når en brikke er slået ud af spillet, kan den ikke komme ind på spillepladen igen, den er ud af spillet til spillets slut.

Spillets slut kan overaske, da det ikke altid er lige nemt at gennemskue hvordan modstanderens næste træk rammer dine brikker.

Skak er kendt for at være et strategisk, men også udfordrende spil hvor logik og sammenhæng er vigtig for at kunne sejre over din modstander.

Spids din hjerne, og forbered dig på både en udfordrende og spændende kamp, skak er måske en af de ældste brætspil, men det har stadig betydelige overraskelsesmomenter.  

Skak er også kendt for at være et spil, som giver god mental træning og som derfor kan være forbyggende for alderdomsrelaterede sygdomme.

Sådan stiller i op til skak uden tal og bokstaver på din spilleplade

Opstillingen af skak er rimelig enkel, men det er til gengæld også afgørende at det stilles op rigtig for at spillet skal give mening.  Har du en skak plade med bokstaver og tal se opstillingen nedenfor.

Start med at placere de hvide tårne i spillepladens to hjørner. Mellem dem er det nu 6 tomme felter. På indersiden af hver af de to tårne, placerer du nu dine to hvide springere. Har du stillet dem rigtig, vil der være 4 tommer felter mellem de to springere. Placer herefter dine to hvide løbere på indersiden af dine to springer, så løberne står med 2 felts mellemrum. Placer derefter kongen og dronningen på de to midterste felter. Tid sidste placere du de 8 hvide bønder på rækken foran de andre hvide spillebrikker.

Gentag den nøjagtig samme opstilling for de sorte brigger på spillebrættets modsatte side. Sørg for at den hvide konge står direkte ovenfor den sorte konge.

Spillet kan nu starte. 

Sådan stiller i op til skak med tal og bokstaver på din spilleplade

Opstillingen af skak er rimelig enkel, men det er til gengæld også afgørende at det stilles op rigtig for at spillet skal give mening.  Til dig som har en spilleplade med tal og nummer, skal du starte med at placere din hvide konge på felt E8, dronningen skal stå på D8, løberne på C8 og F8, springerne på B8 og G8 og tårnet på felterne A8 og H8.  Til sidste stiller du alle dine 8 bønder på række 7.

Dine hvide spillebrikker er nu klar til kamp, og du mangler blot at stille de sorte brikker op på den modsatte banehalvdel, for at spillet kan starte.

Når du skal stille de sorte brikker op, starter du med at placere din sorte konge på felt E1, dronningen skal stå på D1, løberne på C1 og F1, springerne på B1 og G1 og tårnet på felterne A1 og H1.  Til sidste stiller du alle dine 8 bønder på række 2.

Sådan flytter du dine spillebrikker i skak

Konge: Kan gå et felt ad gangen. Kongen kan enten gå frem, bag, til siden eller diagonalt. 

Dronning: Kan flytte så mange felter du vil enten frem, bag, til siden eller diagonalt, så fremmet felterne hun krydser er frie.

Løber: Kan flytte så mange felter som du vil, men kun diagonalt, så fremmet felterne den krydser er frie.

Springer: Springerne kan flytte to felter fremad og afslutte med et diagonalt flyt, på den måden udgør springerne en ”L” formation, hvor du springer over ”L”s hæl. Springerne kan både flytte forlænges, sidelæns, og baglæns. Springerne er også den eneste brikke der må rykke hen over andre brikker.

Tårn: Tårnet kan flytte så mange felter du ønsker, så fremmet felterne undervejs er ledige. Tårnet må kun flyttes parallelt på spillepladen.

Bonde:  En bonde kan rykke et felt frem, tilbage eller til siden. Dog med den undtagelse at hvis den kan slå en anden brikke hjem på et diagonalt felt, så er dette godkendt. Bonden kan i sit aller første træk flyttes to felter frem.

 

Spillets gang:

Spillet starte med at den spiller som har de hvide brikker laver det første træk. Her efter skiftes i om hvem der laver det næste træk, hvor målet er at slå den andens brikker så du kan komme tættere på din modstanders konge, eller få fjerne blokkeringer foran kongen. I dit forsvar gælder det derfor, at du hele tiden skal skærme om din konge, og husk her at være opmærksom på alle dine modstanders brikker, og hvor lang og hvordan de kan flytte sig. Du slår din modstanders brikke hjem ved at lande på det felt brikken står på. Husk også at beskytte alle dine brikker mod at blive slået hjem, da de med deres hver i sær unikke egenskaber er vigtige i kampen om at vinde.

Dine brikker har forskellige værdi alt efter deres egenskaber til at bevæge sig på spillepladen. Kongen er uvurderelig da den er den du bliver nødt og hold i live for at kunne spille. Når vi ser bort fra kongen er dronningen den brikke der er mest værd fordi den kan flytte langt både diagonalt og parallelt. Bonden er mindst værd, fordi den kun kan flytte et felt af gangen.

Spillet afsluttes ved at du enten spiller din modstander skak mat, eller at han/hun spiller dig skak mat.

Hvad er skak mat i skak?

En konge sættes i skak når en modspiller kan slå kongen hjem ved næste træk, dersom kongens ejer ikke foretager sig noget. Kongen er sat i skak mat, når kongen ikke har nogen modtræk, som gør at han kan undslippe at modparten slår kongen hjem. Når du sætter en modspiller i skak, skal du gøre opmærksom på det det, og det samme gør sig gældende ved skak mat.

 

august 31, 2020